petikan surat al-fatihah untuk kematian syaikh usamah bin ladin

Oleh: rafiq jauhary Barang kali anda pernah mendengar istilah “alwala’ wal baro”[1], atau mungkin istilah ini masih asing di telinga anda para pembaca. Sebenarnya istilah ini bukanlah pembahasan asing dalam sebuah study Islam, bahkan pembahasan ini adalah pokok dalam sebuah aqidah dimana seorang muslim yang hidup tanpa mempunyai sikap wala’ wal baro tentu jalan hidupnya …